Małopolska zalana ulewnymi opadami deszczu

Małopolska zmaga się ulewnymi opadami deszczu. Prawie całe nasze województwo objęte jest ostrzeżeniem hydrologicznym trzeciego (najwyższego) stopnia o wezbraniach z przekroczeniem stanów alarmowych (http://www.pogodynka.pl/ostrzezeniahydro ).

Reklama                                                              

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał rano sztab kryzysowy, na którym omówiono dotychczasowy przebieg gwałtownych zjawisk pogodowych, które miały miejsce w ciągu ostatniej doby, jak również ich rozwój w najbliższych godzinach.

– Trudne chwile za wieloma mieszkańcami Małopolski. Z niepokojem patrzymy w niebo. Służby już podjęły liczne interwencje, a zapewne jeszcze wiele pracy przez nami, gdyż sytuacja jest dynamiczna. Straż Pożarna jest w pełnej gotowości do dalszych, intensywnych działań. Jesteśmy też w kontakcie z samorządami choćby pod kątem przekazywania informacji na temat wsparcia finansowego dla poszkodowanych mieszkańców. Miejmy nadzieję, że niebawem sytuacja zacznie się uspokajać, choć oczywiście wszyscy mamy świadomość, że musimy się liczyć z siłą żywiołu – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

INFORMACJA dotycząca sytuacji hydro-meteorologicznej na terenie województwa małopolskiego w okresie 20-21.06.2020 r.

Według ostatnich danych, w ciągu ostatniej doby PSP interweniowała 300 razy w związku z nawalnymi opadami deszczu, szczególnie w powiatach myślenickim, limanowskim, wielickim, i bocheńskim.

Interwencje PSP i OSP:

– powiat myślenicki: około 80 interwencji przy zaangażowaniu 600 ratowników,

– powiat limanowski: około 170 interwencji przy zaangażowaniu 1093 ratowników,

– powiat bocheński: około 50 interwencji przy zaangażowaniu 150 ratowników.

Aktualnie alarm przeciwpowodziowy obowiązuje w powiatach: myślenickim, bocheńskim i limanowskim.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.:

Informacja o nieplanowanych wyłączeniach dostarczania energii elektrycznej w związku z opadami.

Łączna liczba stacji pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 24
Łączna szacunkowa liczba klientów pozbawionych dostarczania energii elektrycznej: 1397

 Pomoc dla poszkodowanych

Przypomnijmy, że osoby/rodziny, które poniosły straty, mogą uzyskać wsparcie. W tym celu należy kontaktować się z właściwym gminnym ośrodkiem pomocy społecznej.

Pomoc w formie zasiłku celowego na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb w związku z koniecznością usuwania skutków zdarzeń mających znamiona klęski żywiołowej przyznawana jest w kwotach do 6 tys. złotych. Na remont budynku lub lokalu mieszkalnego można uzyskać zasiłek do 20 tys. złotych, natomiast na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego wsparcie finansowe może wynieść do 200 tys. złotych. W przypadku budynków gospodarczych służących zaspakajaniu niezbędnych potrzeb osoby/rodziny wysokość pomocy wynosi maksymalnie do 100 tys. zł, niezależnie od liczby uszkodzonych obiektów.

Gminy mogą starać się o pomoc z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Po sporządzeniu listy uszkodzonych budynków samorząd przygotowuje wniosek o dotację na wypłatę zasiłków dla osób/rodzin poszkodowanych i kieruje go do wojewody. Kompletne i prawidłowo przygotowane wnioski wojewoda przekazuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gminy mogą również wypłacać zasiłki ze środków własnych, a następnie wnioskować o zwrot tych środków z budżetu państwa.

Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia sztabu kryzysowego, wojewoda małopolski Piotr Ćwik wraz z małopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Piotrem Filipkiem udał się do Łapanowa, który znacznie ucierpiał wskutek ostatnich ulew.

Powódź w Łapanowie – Wodne Pogotowie Ratunkowe z Nowego Targu pomaga w ewakuacji mieszkańców

Powódź w Łapanowie – Wodne Pogotowie Ratunkowe z Nowego Targu pomaga w ewakuacji mieszkańców

Opublikowany przez Góral Info Niedziela, 21 czerwca 2020

Źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie    Fot. WPR Nowy Targ

Tutaj piszemy o sytuacji w Łapanowie