Strażacy apelują – nie bójcie się wzywać pomocy

Strażacy OSP są często pierwszymi osobami, które przybywają na miejsce zdarzenia. Wiele wezwań i wyjazdów, dotyczy również udzielania pomocy medycznej poszkodowanym.

W sytuacji Nagłego Zatrzymania Krążenia (NZK) strażacy wykorzystują w swoich działaniach defibrylator AED, urządzenie medyczne- niezbędne do wykonania zabiegu defibrylacji serca. Powszechny dostęp do defibrylatorów AED sprawił, że coraz częściej są one na wyposażeniu strażackich wozów bojowych, które wyjeżdżają do zdarzenia. Taki defibrylator znajduje się również na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerwiennem Górnem.

Nagłe Zatrzymanie Krążenia dotyka w Polsce ok. 40 tys. osób rocznie. Z tej liczby udaje się uratować zaledwie 2-5% pacjentów. Dlaczego tak mało? Ponieważ podstawowym czynnikiem warunkującym przeżycie jest szybkość działania. Gdy serce przestaje funkcjonować prawidłowo, natleniona krew nie dociera do mózgu. Poszkodowany nagle traci przytomność i przestaje oddychać. Niedotlenione komórki centralnego ośrodka nerwowego zaczynają obumierać po zaledwie 4 minutach. Świadkowie zdarzenia nie mogą biernie czekać na przyjazd karetki. Są sytuacje kiedy dojazd służb medycznych w szczególności na obszarach wiejskich trwa od 8-20 minut, tak więc podjęcie czynności medycznych powinno rozpocząć się jak najszybciej. Kluczowe jest także jak najwcześniejsze użycie defibrylatora AED. Urządzenie krok po kroku, jasnymi komendami poprowadzi osobę udzielającą pomocy przez cały proces uciskania klatki piersiowej jak i samej defibrylacji. Urządzenie dokona analizy pracy serca i tylko w uzasadnionym przypadku dokona defibrylacji – dostarczy do mięśnia impuls elektryczny wygaszający jego chaotyczną pracę.

Jeżeli jesteś świadkiem sytuacji, gdy jakaś osoba w twoim otoczeniu znalazła się w stanie wymagającym udzielenia pomocy medycznej z wykorzystaniem urządzenia AED, pamiętaj, że oprócz wezwania na miejsce zdarzenia Zespołu Ratownictwa Medycznego, możesz wezwać także jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 998/112 lub włączyć na budynku remizy OSP Czerwienne Górne przycisk od syreny alarmowej znajdujący się na froncie budynku między dwoma bramami garażowymi. Przycisk należy wcisną i przytrzymać około 30 sekund, czynność można powtórzyć do czasu dotarcia na remizę strażaków. Nie wahaj się w sytuacji zagrożenia życia wzywać straży pożarnej, twoja postawa może uratować czyjeś życie!!!

Strażacy OSP Czerwienne Górne