Usuwanie skutków obfitych opadów deszczu w Szczawnicy

Od wczoraj przez ulewne deszcze na terenie Miasta i Gminy Szczawnica dochodziło do podtopień, nanoszenie żwiru i błota na drogi, zalania gospodarstw.

Reklama                                                              

Do pomocy w związku z usuwaniem skutków powodzi zostali skierowani strażacy z OSP Szczawnica. Działania ich polegały na wypompowywaniu wody z zalanych pomieszczeń, usuwaniu ziemi i żwiru naniesionego na drogi, zabezpieczaniu osuwiska i dowożeniu żywności do miejsc odciętych przez wodę.

Fot OSP Szczawnica