Powołano Kompanię Logistyczną “Watra” (zdjęcia)

Małopolski Komendant Wojewódzki PSP  rozkazem z dnia 21 czerwca 2021, w ramach Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego  powołał Kompanię Logistyczną “Watra”.

Kompania skała się wyłącznie z jednostek OSP z terenu województwa (po jednej jednostce z powiatu), które posiadają na swoim wyposażeniu przyczepy z namiotami stelażowymi, zakupione w zeszłym roku w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. W skład kompanii wchodzi 5 plutonów, a w każdym plutonie są cztery jednostki 4 OSP, z sąsiadujących ze sobą powiatów.

Jednostka OSP Kościelisko z wyposażeniem Ford Ranger + przyczepa z namiotem i OSP Nowy Targ Kowaniec zostały włączone do plutonu 5. W plutonie znajdują się jeszcze OSP Sidzina (pow. suski) oraz OSP Głogoczów (pow. myślenicki).

Kompania “Watra” ma być dysponowana do zdarzeń o charakterze masowym lub długotrwałym, gdzie konieczne będzie zapewnienie zaplecza dla ratowników bądź schronienia dla osób poszkodowanych. W ostatnich dniach przyczepy z namiotami były dysponowane do w Nowej Białej i pełniły rolę miejsce do regeneracji dla ratowników.

Źródło Góral Info    Fot. OSP Kościelisko